Planritningar

Vi rekommenderar att du använder planritningar. De är ett praktiskt sätt att hantera cylindrar eftersom de visar var de fysiska cylindrarna finns. Du kan också visa vilka cylindrar som hör ihop med valda nycklar eller vilka behörigheter som gäller. De låsen visas på en grön bakgrund.