Systemnycklar

För att hantera iLOQ S10 Låssystem, det vill säga att programmera cylindrar och nycklar, behöver du ha tillgång både till databasen och till den systemspecifika systemnyckeln. Systemnyckeln fungerar som en fysisk krypteringsnyckel.

Systemnycklar är specifika för varje låssystem. Men det är möjligt att återställa systemnyckeln och använda den i ett annat låssystem.

Figur: iLOQ Systemnyckel

iLOQ Systemnyckel

Systemnycklar tilldelas låssystemets användare.

Beroende på säkerhetsnivån kan inloggningen till låssystemet kräva en användarspecifik inloggningssystemnyckel, förutom användarnamn och lösenord. Programmering kan dock inte göras utan systemnyckel.

Systemnyckeln kan kopplas till flera användare och en användare kan ha flera systemnycklar. Användarens rättigheter kan skilja sig åt beroende på vilken inloggningssystemnyckel som används.