Personer

Med personer avses låssystemets administrativa användare och nyckelinnehavare. För att vara mer specifik:

  • Varje iLOQ S10 Manager-användare är också en person i systemet.
  • Varje nyckelinnehavare (eller planerad nyckelinnehavare) är en person i systemet.