Radera nycklar

Det här avsnittet beskriver hur du raderar nycklar i iLOQ S10 Manager.

Du kan bara radera logiska nycklar. Om nycklarna har en post i kolumnen ROM_ID har nyckeln en fysisk motsvarighet. Om en nyckel har en fysisk motsvarighet måste du returnera nyckeln och radera nyckeln i returfunktionen.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa nycklar.

  2. Välj de nycklar du vill radera.
  3. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  4. Högerklicka på en av de valda nycklarna och välj Radera.
    Alternativt kan du trycka på knappen DELETE.
  5. En bekräftelse visas.
  6. Välj Ja.
  7. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  8. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.