Programmera nycklar

Det finns tre nyckelprogrammeringsscenarier:

  • Du kan programmera en eller flera nycklar som du har till hands, genom att använda online-iLOQ S10 Manager och Programmeringsenheten. Du kan utföra den här proceduren för nya och för befintliga nycklar.

    Om så är fallet, läs mer i Programmera nycklar.

  • Du kan föra över en eller fler offline-programmeringsuppgifter från iLOQ S10 Manager till Programmeringsenheten, koppla bort Programmeringsenheten från datorn och programmera nycklarna på plats. Du kan bara utföra den här proceduren för befintliga nycklar.

    Om så är fallet, läs mer i Redigera programmeringsenhetens minne.

  • Du kan programmera nycklar via en fjärranslutning, med en programmerings-Hotspot för nycklar. Du kan bara utföra den här proceduren för befintliga nycklar.

    Om så är fallet, läs mer i Beställa nycklar.