Programmera nycklar via Programmeringsenheten-minnet

Det här avsnittet beskriver hur du programmerar nycklar via Programmeringsenheten-minnet på plats.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Överför en eller flera nyckelprogrammeringsuppgifter till Programmeringsenheten.
 2. Du kan logga ut från iLOQ S10 Manager om du vill.
 3. Koppla bort Programmeringsenheten från datorn.
 4. Gå till platsen med Programmeringsenheten och systemnyckeln.
 5. Sätt på Programmeringsenheten.
 6. Anslut nyckeln som ska programmeras till Programmeringsenheten genom att sätta i den i Programmeringsenheten-nyckelhålet.

  Vänta tills den gröna statuslampan på programmeringsutrustningen tänds.

 7. Ta ur nyckeln ur Programmeringsenheten-nyckelhålet.
 8. Om det behövs upprepar du steg 6–7 tills de aktuella nycklarna har programmerats.
 9. Anslut Programmeringsenheten till datorn igen.
 10. Logga in på iLOQ S10 Manager.
 11. Efter en liten stund visas ett svarsmeddelande i det nedre högra hörnet av iLOQ S10 Manager. När svarsmeddelandet tas emot tas de utförda programmeringsuppgifterna automatiskt bort från Programmeringsenheten-minnet.