Redigera programmeringsenhetens minne

Det här avsnittet beskriver hur du hanterar iLOQ Programmeringsenhet-minnet i iLOQ S10 Manager.

Du kan bara föra över omprogrammeringsuppgifter för fysiska nycklar och cylindrar som redan hör till systemet. Du kan inte föra över uppgifter för första programmering för cylindrar eller nycklar.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Redigera programmeringsenhets minne.

 2. Guiden Redigera programmeringsenhets minne öppnas.
 3. Välj Redigera programmeringsenhets minne.
 4. Välj de uppgifter som ska läggas till eller tas bort från Programmeringsenheten.
  • – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
  • – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
  • – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
  • – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
 5. Välj Nästa.
 6. En sammanfattning visas.
 7. Välj Skriv ut arbetslista om du vill ha en utskrift av arbetslistan.
 8. Välj Klar.
 9. Välj Stäng.