Dörrar med statusidikering

Det här avsnittet beskriver hanteringen av dörr med statusidikering på S10 Manager.