Händelselogg

En händelselogg är ett kronologiskt uppställt register över de aktiviteter som har ägt rum i låssystemets cylindrar. Med andra ord; händelseloggen är cylinderns logg.