Visa systemlogg för låssystemet

Det här avsnittet beskriver hur du visar systemloggen för låssystemet i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Systemlogg för låssystemet.
 2. Händelseloggen öppnas i tabellvyn.

  Händelseloggen innehåller information enligt följande:

  • Datum – Det datum då händelsen ägde rum.
  • Beskrivning – Händelsens objekt. Objektet kan vara exempelvis en person, en nyckel, en cylinder osv.
  • Händelsetyp – Typen av händelse.
  • Användare – Den användare i iLOQ S10 Manager som utförde händelsen.