Koppling av nycklar till personer

Det här kapitlet förklarar hur du kopplar, kopplar från och returnerar nycklar i iLOQ S10 Manager.

Utlämning av nycklar består av två faser:

  • Koppling av nycklar. När en nyckel kopplas till en person är den tänkt att lämnas över till personen. I nyckeltabellvyn har nyckeln inget datum i kolumnen Utlämningsdatum. I den här fasen kan du ändra kopplingen till person eller koppla från nyckeln utan att returnera den.

  • Lämna ut nycklar. När en nyckel lämnas ut till en person lämnas den fysiskt över till personen. I nyckeltabellvyn har nyckeln ett datum i kolumnen Utlämningsdatum. I den här fasen kan du inte ändra kopplingen till person eller koppla från nyckeln utan att returnera den.

Men du kan ändra personkopplingen utan att returnera nyckeln om inställningen Utlämnad nyckel kan kopplas till annan person utan att nyckeln lämnas tillbaka är aktiverad. Se avsnitt Ändra låssystemets data.