Lägga till nycklar

Det finns två sätt att lägga till nycklar i iLOQ S10 Låssystem. Du kan:

  • Lägga till en ny nyckel.
  • Lägga till en kopia av en befintlig nyckel.