Radera planritningar

Det här avsnittet beskriver hur du raderar planritningar i iLOQ S10 Låssystem.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Lägg till planritningar.

  2. Öppna den planritning som ska raderas.
  3. Högerklicka på namnet på den valda planritningen längst ned till höger i tabellvyn och markera Radera planritning.
  4. En bekräftelse visas.
  5. Välj OK.