Visa egenskaper för användare

Det här avsnittet beskriver hur du visar egenskaperna för användare i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa användare.

 2. Användarna visas i tabellvyn. Om du vill visa mer information om en enskild användare dubbelklickar du på den.

  Den information som är specifik för användare är, i de olika flikarna:

  • Grunduppgifter – Fliken Grunduppgifter innehåller grunduppgifterna för den markerade användaren. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa personer.
  • Användar-ID – Fliken Användar-ID innehåller information om användaren, enligt följande:
   • Rättighet – Den här kolumnen visar vilka rättigheter användar-ID:t har.
   • Källa – Den här kolumnen innehåller de kombinationer av användar-ID och systemnycklar som användaren har. Användaren måste inte nödvändigtvis har några systemnycklar. I sådana fall är det bara användarens ID-nummer som visas här.
  • Zoner – Fliken Zoner innehåller information om de zoner personen har, om det finns några.
  • Roller – Fliken Roller innehåller information om personens roller. Se avsnitt Persongrupper.
  • Nycklar – Fliken Nycklar innehåller information om personens nycklar. Kolumnerna beskrivs i avsnitt Visa nycklar.
  • Behörigheter till cylindrar – Fliken Behörigheter till cylindrar innehåller information om personens behörigheter till cylindrar.
 3. När det är gjort trycker du på knappen Stäng.