Mallar för användarrättigheter

Mallar för användarrättigheter är samlingar av användarrättigheter som du kan tilldela en användare. Det finns ett antal permanenta mallar för användarrättigheter i systemet. Det finns till exempel en mall för användarrättigheter för administratören. Men du kan även skapa dina egna mallar för användarrättigheter.

Du kan hantera mallar för användarrättigheter på den skärmbild där du tilldelar användarrättigheterna för en användare.