Radera användare

Det här avsnittet beskriver hur du raderar användare i iLOQ S10 Låssystem.

Anm:

Du kan inte ta bort ett objekt utan att först ha tagit bort alla anslutningar som objektet har (exempelvis kan du inte ta bort en person med nycklar utan att först ha tagit bort nycklarna från personen).

Om du tar bort ett objekt tas inte händelserna för det objektet bort från händelseloggen.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Grunduppgifter > Visa användare.

  2. Välj de användare du vill radera.
  3. Välj Ändra > Ändra för att aktivera Ändra.
  4. Högerklicka på en av de valda användarna och välj Radera.
    Alternativt kan du trycka på knappen DELETE.
  5. En bekräftelse visas.
  6. Välj Ja.
  7. Välj Ändra > Ändra för att inaktivera Ändra.
  8. Systemet frågar om du vill spara ändringarna. Välj Ja.