Ändra ditt eget lösenord

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar ditt eget lösenord i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Administration > Ändra lösenord.
  2. Skriv in ditt nya lösenord i fältet Nytt lösenord.
  3. Skriv in ditt nya lösenord på nytt i fältet Nytt lösenord.
  4. Klicka på knappen Ändra lösenord.