Visa användare

Det här avsnittet beskriver hur du visar användare i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Visa användare.

 2. Användarna visas i tabellvyn.

  Kolumnerna är:

  • Användar-ID – Den här kolumnen innehåller användarens användar-ID.
  • Efternamn – Den här kolumnen innehåller användarens efternamn.
  • Förnamn – Den här kolumnen innehåller användarens förnamn.
  • Företag/Avdelning – Den här kolumnen innehåller namnet på företaget eller avdelningen där användaren arbetar.
  • Titel – Den här kolumnen innehåller användarens titel.
  • Kontaktuppgifter – Den här kolumnen innehåller användarens kontaktuppgifter.
  • E-post – Den här kolumnen innehåller användarens e-postadress.
  • Gatuadress – Den här kolumnen innehåller användarens gatuadress.
  • Postnr – Den här kolumnen innehåller användarens postnummer.
  • Ort – Den här kolumnen innehåller användarens postort.
  • Land – Den här kolumnen innehåller landet där personen bor.
  • Telefonnummer 1/2/3 – Den här kolumnen innehåller personens telefonnummer.
  • Beskrivning – Den här kolumnen innehåller en beskrivning av personen.
  • Ändringsbar – Kryssrutan i den här statuskolumnen visar om personens uppgifter kan ändras eller inte.