Sluttstykke A10.86

Skaplås sluttstykke

Sluttstykke med 2 posisjoner (åpen/lukket)