Gennemsyn af overvågede døre

Dette afsnit beskriver, hvordan du gennemser overvågede døre på iLOQ 5 Series Manager.

Du kan overvåge en overvåget dørs fysiske status.

Fortsæt som følger.

Vælg Yderligere data > Overvåget døre.

Statusser for overvågede døre hentes fra dørene og vises i visningen Overvågede døre. Dørstatusser opdateres automatisk på skærmen. I tilfælde af svigt opdateres dørstatus imidlertid ikke straks og automatisk på skærmen. For at sikre at du har de mest aktuelle data, skal du trykke på knappen Opdater, hvorefter statusserne hentes påny. Hvis en dør har svigtet, kan dens status ikke hentes, og den vises ikke på den opdaterede liste.

Kolonnerne er:

  • Dørnavn — Navnet på den overvågede dør.

  • Seneste status — Seneste status for den overvågede dør.

    Farvekoderne er:

    • Rød — Den seneste status er at døren er åben.
    • Grøn — Den seneste status er at døren er lukket.
  • Tilstand opdateret — Tidspunktet for, hvornår den seneste status blev hentet fra den overvågede dør.