Ändra cylindrarnas behörigheter

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar cylindrarnas behörigheter och tidsbegränsningar i iLOQ S10 Manager.

Anm:

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Grunduppgifter > Visa cylindrar.

 2. Välj önskad cylinder.
 3. Högerklicka för att välja Ändra behörigheter.
  Guiden Ändra cylinderns behörigheter öppnas.
 4. Välj Ändra cylinderns behörigheter.
 5. Välj behörighet(er) för cylindern.
  • – Klicka på knappen med Högerpilarna för att flytta alla objekt till listan med valda.
  • – Klicka på knappen med Högerpilen för att flytta markerat objekt till listan med valda.
  • – Klicka på knappen med Vänsterpilen för att flytta markerat objekt från listan med valda.
  • – Klicka på knappen med Vänsterpilarna för att flytta alla objekt från listan med valda.
 6. Om det behövs kan du ange att cylindern ska hantera tidsscheman, genom att markera kryssrutan Cylindern kontrollerar nyckelns tidschema.
  Anm:

  Om en nyckel är tidsbegränsad men cylindern inte är det, fungerar nyckeln alltid.

 7. Välj Nästa.
 8. Välj hur du vill fortsätta:

  Alternativen är:

  • Lämna cylindrarna i projekteringsläge – Välj Lämna cylindrarna i projekteringsläge om du vill lämna cylindrarna i projekteringsläge och programmera dem senare.

  • Beställ cylindrar – Välj Beställ cylindrar om du vill skapa programmeringsuppgiften men köra den senare, eller programmera nätverksanslutna cylindrar.

  • Programmera cylindern – Välj Programmera cylindern om du vill skapa programmeringsuppgiften och köra den en gång för en enskild cylinder.

  • Beställ och överför paket till programmeringsenhet – Välj Beställ och överför paket till programmeringsenhet om du vill skapa programmeringsuppgifterna, överföra dem till Programmeringsenheten och ta Programmeringsenheten med dig för att programmera cylindrarna på plats. Om du har nätverksanslutna cylindrar programmeras de också över nätverket med det här alternativet.

 9. Välj Nästa.
 10. En sammanfattning visas.
 11. Följ guiden för att slutföra proceduren.