Borettslaget Munsterbekken

En nøkkel erstatter det gamle nøkkelknippet

Reference

Vaktmesteren har fått en enklere hverdag, og beboerne en sikrere tilværelse.
Munsterbekken borettslag i Bergen har valgt bort de gamle mekaniske låsene til fordel for et toppmoderne digitalt låssystem.

I stedet for å måtte bære med seg et tungt knippe fullt med nøkler, klarer vaktmester Roy Pettersen seg nå med én nøkkel uansett hvor i Munsterbekken borettslag han skal låse seg inn.

Også beboerne forholder seg til en nøkkel. Den bruker de for å låse opp til oppgangen, leiligheten, boden, garasjen, postkassen, søppelsjakten og sykkel- og beredskapsrommet. Nøkkelen fungerer også til en utvendig, frittstående avfallscontainer med lås koblet til systemet.

Har full oversikt over samtlige nøkler

Borettslaget Munsterbekken i Bergen, med sine 274 boenheter, hadde de samme mekaniske låssystemene i 44 år. Ingen visste hvor mange nøkler som var på avveie. Med
ny-ervervelsen Iloq S5 har vaktmester Roy Pettersen og iLOQ Partner stålkontroll.

De første årene var det nok en viss kontroll på hvem som hadde nøkler til de ulike dørene. Etter hvert kom mye ut av kontroll, og jeg vet at det gjennom årene har vært mange
hovednøkler på avveie. Og da poengterer jeg hovednøkler, uten å spekulere over hvor mange vanlige nøkler som det ikke var mulig å gjøre rede for. Hvert år er det bestilt mellom
60 og 90 nye nøkler til hoveddørene i de ulike leilighetene.

Det sier Roy Pettersen. Han var i mange år håndverker for borettslaget, og har de tre siste
årene vært ansatt som vaktmester på heltid.
– Borettslaget har i mange år vurdert å bytte låssystem. Flere alternativer er nøye vurdert ut fra kost-nytte-prinsippet, sier han – og legger til:
– Prosjektleder René Rivli i iLOQ Partner er en av de dyktigste låsesmedene jeg kjenner. Da han sa at en løsning fra Iloq ville tjene oss godt
– ikke minst når det gjelder brukervennlighet på alle nivåer – så var det enkelt for oss å velge.

Ikke opplæringsbehov

Valget falt på S5 fra finske Iloq. I dag er 689 sylindere programmert. Litt over 900 nøkler er
i omløp. Skulle noen av dem komme på avveie, kan de gjøres ubrukelige med enkle tastetrykk på PC-en som Pettersen har i vaktmesterlokalet sitt. Han kan også betjene systemet når han er andre steder, for eksempel på ferie eller hjemme.
– Munsterbekken borettslag har gjort et smart og godt valg. Med Iloq S5 har de et helt batterifritt anlegg der hver sylinder drives med bevegelsesenergi som oppstår når nøkkelen
brukes. Dette er en sømløs operasjon som ikke krever opplæring hos brukerne. Alt er egentlig som før, og beboerne merker minimal endring, sier salgsansvarlig Thorbjørn Myrvang i iLOQ.
– Vårt batterifrie låssystem er en av de aller rimeligste løsningene i markedet, og krever
minimalt med vedlikehold:
– Alternativet hadde vært batterilås på hver leilighet. Disse krever batteribytte en gang
årlig, og en serviceavtale for å få gjort jobben. Samtidig er det viktig å huske at S5 ikke krever flere endringer i dørmiljøet enn at sylinderen skiftes. Det er altså ikke behov for å bytte låskasse eller gjøre andre fysiske inngrep.

– Tidligere måtte jeg ofte demontere fellessylindere og få dem renset. Dette fordi de ble
smurt med olje, og nøkler som er bløte av olje tiltrekker seg smuss som videreføres inn i låsen. Dette var det mye arbeid med, sier Pettersen.
– Et annet viktig argument for å velge iLOQ S5 er at borettslaget til enhver tid har full
oversikt over samtlige nøkler. Alle nøkler og tilganger er registrert i systemets programvare.
Der kan enten jeg eller låsesmeden terminere tilganger hvis en nøkkel kommer på avveie.
Dette forutsetter selvfølgelig at eieren av nøkkelen varsler hvis en nøkkel er forsvunnet,
sier Pettersen.
– Programvaren er fleksibel og enkel. I tillegg til at borettslaget kan drifte anlegget selv, har
de en backup gjennom en sam arbeidende låspartner. Munsterbekken har valgt å la vaktmesteren stå for det meste av admini strasjonen, men serviceoppdrag når han ikke er tilgjengelig utføres av oss. Dette kan skje ved oppmøte, men ofte også gjennom fjernprogrammering, sier René Rivli i iLOQ Partner.

Venne- og familietilgang

iLOQ Partner har levert en «hotspot» for nøkkelutlevering. I denne boksen som er
montert på veggen utenfor vaktmesterkontoret ligger det uprogrammerte nøkler klare til
beboere som får akutt behov for ny eller ekstra nøkkel.
– Ved å kontakte meg eller iLOQ Partner er det mulig å få ut en av disse nøklene som blir
fjernprogrammert der og da, slik at beboeren får tilgang inn dit han eller hun skal inn.
Samtidig sperres den gamle nøkkelen.
Gjennom vaktmesterens datamaskin er det mulig å legge inn såkalt venne- eller
familietilgang dersom noen ønsker at andre i borettslaget skal kunne låse seg inn hos dem. I praksis gir beboeren tillatelse til at gjesten får tilgang via sin egen nøkkel. Dette gjelder også når det er behov for å gi håndverkere tilgang. Tilgangen kan når som helst fjernes ved
henvendelse til en administrator.
– Sammenlignet med utgiftene vi hadde til det gamle systemet, vil kjøp og installasjon av
iLOQ S5 for vår del være tjent inn igjen i løpet av to år – og det skjer uten husleieøkning, sier Roy Pettersen.
– Jeg er meget imponert over evnen Thorbjørn Myrvang og René Rivli hadde til å sette seg inn i min og beboernes hverdag – og hvilke behov vi har. De har løst leveransen smertefritt gjennom hele prosessen, legger han til.

Smarttelefon

Munsterbekken tok i bruk S5 i 2021. Året etter ble appen Iloq Home lansert. Den er
utviklet spesielt for leilighetsbygg. Denne gjør det mulig for beboerne å fjernåpne dører og å gi andre midlertidig tilgang med en kode via smarttelefonen. Iloq Home er noe
Munsterbekken kan koble til S5.
– Med iLOQ Home behøver ikke beboerne å oppsøke «hotspot» fordi endringer skjer via
NFC-delen i smarttelefonen. Borettslag som leier ut lokaler til beboere kan administrere
booking direkte i Home-appen og oppdatere den enkelte beboers nøkkel med avtalt tilgang. Nødvendig kontaktinformasjon til borettslagets ulike leverandører vil kunne være fullt oppdatert i appen, sier Thorbjørn Myrvang.

Ønsker du mer informasjon om iLOQ for borettslag og sameier, fyll inn kontaktinformasjonen din her og vi tar kontakt

Check out these stories next