Avainten selaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit selata avaintietoja iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa avaimia.

 2. Avaimet näkyvät ruudukkonäkymässä.

  Sarakkeet ovat:

  • Avaimen nimi — Avaimen nimi.

  • Leimaus — Avaimen leimaus.

  • Henkilön nimi — Avaimeen liitetyn henkilön nimi.

  • Yritys/Osasto —Sen henkilön yrityksen tai osaston tiedot, jolle avain on liitetty.

  • Luovutuspäivä — Päivämäärä, jolloin avain on luovutettu henkilölle.

   Avain fobille tämä sarake ilmaisee päivämäärän, jolloin Avain fob on luovutettu henkilölle. Puhelinavaimelle tämä sarake ilmoittaa päivämäärän, jolloin puhelin vastaanotti avaimen.

  • Ohjelmointitila — Avaimen ohjelmointitila. Mahdolliset arvot:

   • Ohjelmoitu — Avain on ohjelmoitu, ja fyysisellä avaimella on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa. Tämä on avainten tavoitetila järjestelmässä.

   • Tilattu — Avain on tilattu. Avaimelle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen avaimen ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan avaimen uudelleenohjelmointi. Avaimen ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä.

   • Siirretty ohjelmointiin — Avaimen ohjelmointitehtävä on siirretty ohjelmointiadapteriin tai toiseen Avain fobiin.

   • Asetettu ohjelmointiin

    • Puhelinavaimen tapauksessa puhelin on hakenut ohjelmointitehtävän palvelimelta, mutta ei ole vielä vastannut, että tehtävä on ohjelmoitu.
    • Fyysisen avaimen tapauksessa väyläohjain tai iLOQ 5 Series Manager on hakenut ohjelmointitehtävän palvelimelta, mutta ne eivät ole vielä vastanneet, että tehtävä on ohjelmoitu.
   • Suunnittelussa — Olemassa olevaan avaimeen on tehty muutoksia, tai uusi avain on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).

  • Ohjelmointi kesken — Tämä tilasarake ilmaisee, onko avaimen ohjelmointi kesken vai valmis.

  • Estolistalla — Tämä tilakenttä ilmaisee, onko avain estolistalla vai ei.

  • Versionumero — Estolistan versionumero.

  • Erääntynyt — Tämä kenttä ilmaisee, onko avaimen suunniteltu palautuspäivä mennyt vai ei.

  • Ohjelmointitilan vaihtaja — Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut avaimen ohjelmointitilaa.

  • Kulkualueiden lkm — Tämä kenttä ilmaisee avaimelle annettujen kulkualueiden lukumäärän.

  • Erääntymispäivä — Tämä kenttä avaimen suunnitellun palautuspäivän.

  • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä kenttä ilmaisee, milloin avaimen ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.

  • ROM_ID — Tämä sarake sisältää avaimen sarjanumeron. Tämä tieto näkyy vain avaimilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.

  • Aikaprofiilien lkm — Tämä sarake ilmaisee avaimelle annettujen aikaprofiilien lukumäärän.

  • Aloituspäivämäärä — Tämä sarake ilmaisee päivämäärän, josta alkaen aikarajoitettu avain on voimassa.

  • Päättyy päivänä — Tämä sarake ilmaisee viimeisen päivämäärän, jolloin aikarajoitettu avain on voimassa.

  • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon avain kuuluu.

  • Lisätietoja — Avaimen lisätietoja.

  • SW versio — SW versio viittaa avaimen ohjelmistoversioon. Katso myös Avaimen ohjelmistoversion noutaminen.

  • Avaimen tyyppiAvaimen tyyppi viittaa avaimen tyyppiin.

  • Hw versioHw versio viittaa avaimen laiteohjelmistoversioon.