Avainten muokkaus

Tässä luvussa kuvataan avainominaisuuksien muokkaaminen.