Avaimen vanhentumisaikaväli S50 Avain fobeille ja puhelinavaimille

Ylläpitäjä voi määrittää vanhentumisaikavälin Avain fobeille ja puhelinavaimille. Kun vanhentumisaikaväli on kulunut, avain mitätöidään. Tämän jälkeen avaimen kulkualueet on päivitettävä palvelimelta. Tämä ominaisuus varmistaa, ettei kentällä ole vanhentuneita tunnistetietoja. Tämä on turvallisuusominaisuus.

Jos ylläpitäjä esimerkiksi muuttaa Avain fobin kulkualueita tai poistaa ne, avaimen vanhentumisaikaväli varmistaa, että verkottomalla Avain fobilla ei voida avata verkottomia lukkoja pidempään kuin vanhentumisaikaväli sallii. Määritetty avaimen vanhentumisaikaväli edellyttää, että Avain fobin käyttöoikeudet päivitetään palvelimelta säännöllisin väliajoin. Tämä koskee myös puhelinavaimia, joita voidaan käyttää ilman verkkoa, esimerkiksi lentotilassa.

Vanhentumisaikaväli alkaa kulua seuraavasti:

  • Kun puhelinavaimen sisältävä puhelin kadottaa verkkoyhteyden.

  • Koska Avain fobit ovat verkkoyhteydettömiä laitteita, vanhentumisaikaväli alkaa kulua jokaisen ohjelmoinnin jälkeen. Käyttäjä voi nollata tämän laskurin muodostamalla verkkoyhteyden FobApp-sovelluksen tai ohjelmointiadapterin kautta.

Voit määrittää oletusarvoiset vanhentumisaikavälit erikseen Avain fobeille ja puhelinavaimille. Kun luot uuden avaimen, avaimen vanhentumisaikaväliksi ehdotetaan järjestelmän oletusaikaa, jos se on käytössä. Voit kuitenkin ohittaa oletusarvoisen vanhentumisaikavälin määrittelemällä avainkohtaisen vanhentumisaikavälin.