Avainten palauttaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit palauttaa avaimia.