Avaimen ominaisuuksien katseleminen

Tässä kappaleessa kuvataan, miten voit tarkastella avaimien ominaisuuksia iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa avaimia.

 2. Avaimet näkyvät ruudukkonäkymässä. Saat lisätietoja yksittäisestä avaimesta kaksoisnapsauttamalla avainta.
  Huomautus:

  Voit tarkastella kohteen tietoja kahdella tavalla:

  • Näytä tavoiteltu tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina kuin ne tulevat olemaan, kun kaikki vireillä olevat muutokset on ohjelmoitu kohteeseen.
  • Näytä voimassaoleva tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina, kuin ne tällä hetkellä ovat.

  Avainkohtaisia tietoja ovat, välilehdittäin:

  • PerustiedotPerustiedot-välilehti sisältää valitun avaimen perustiedot. Sarakkeet ovat:
   • Avaimen nimi — Avaimen nimi.

   • Henkilön nimi — Avaimeen liitetyn henkilön nimi.

   • Luovutuspäivä — Päivämäärä, jolloin avain on luovutettu henkilölle.

    Avain fobille tämä sarake ilmaisee päivämäärän, jolloin Avain fob on luovutettu henkilölle. Puhelinavaimelle tämä sarake ilmoittaa päivämäärän, jolloin puhelin vastaanotti avaimen.

   • Ohjelmointitila — Avaimen ohjelmointitila. Mahdolliset arvot:

    • Ohjelmoitu — Avain on ohjelmoitu, ja fyysisellä avaimella on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa. Tämä on avainten tavoitetila järjestelmässä.

    • Tilattu — Avain on tilattu. Avaimelle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen avaimen ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan avaimen uudelleenohjelmointi. Avaimen ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä.

    • Siirretty ohjelmointiin — Avaimen ohjelmointitehtävä on siirretty ohjelmointiadapteriin tai toiseen Avain fobiin.

    • Asetettu ohjelmointiin

     • Puhelinavaimen tapauksessa puhelin on hakenut ohjelmointitehtävän palvelimelta, mutta ei ole vielä vastannut, että tehtävä on ohjelmoitu.
     • Fyysisen avaimen tapauksessa väyläohjain tai iLOQ 5 Series Manager on hakenut ohjelmointitehtävän palvelimelta, mutta ne eivät ole vielä vastanneet, että tehtävä on ohjelmoitu.
    • Suunnittelussa — Olemassa olevaan avaimeen on tehty muutoksia, tai uusi avain on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).

   • Ohjelmointitilan vaihtaja — Käyttäjä, joka on viimeksi muuttanut avaimen ohjelmointitilaa.

   • Estolistalla — Tämä tilakenttä ilmaisee, onko avain estolistalla vai ei.

   • Leimaus — Avaimen leimaus.

   • Piilotettu — Tämä kenttä ilmaisee, onko avain piilotettu vai ei.

   • Erääntynyt — Tämä kenttä ilmaisee, onko avaimen suunniteltu palautuspäivä mennyt vai ei.

   • Erääntymispäivä — Tämä kenttä avaimen suunnitellun palautuspäivän.

   • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä kenttä ilmaisee, milloin avaimen ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.

   • Kulkualueiden lkm — Tämä kenttä ilmaisee avaimelle annettujen kulkualueiden lukumäärän.

   • Aikarajoitettu — Tämä kenttä ilmaisee, onko avain aikarajoitettu vai ei.

   • S10 Online ID — Tämä kenttä ilmaisee S10 Online -järjestelmän sisäisen RFID-numeron.

   • ROM_ID — Tämä sarake sisältää avaimen sarjanumeron. Tämä tieto näkyy vain avaimilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.

   • RFID-tagin numero — Tämä kenttä ilmaisee RFID-tagin UID-numeron, jos avaimella on sellainen.

   • Lisätietoja — Avaimen lisätietoja.

   • Yritys/Osasto —Sen henkilön yrityksen tai osaston tiedot, jolle avain on liitetty.

   • Korvattu — Tämä kenttä ilmaisee, onko tämä avain korvattu jollakin toisella avaimella vai ei.

   • Kulku PIN-koodilla — Tämä kenttä ilmaisee, millainen pääsy avaimella on lukkoon, joka vaatii PIN-koodin.

   • Päävyöhyke — Tämä kenttä sisältää avaimen päävyöhykkeen.

   • PIN-koodi asetettu — Tämä kenttä ilmaisee, onko avaimelle asetettu PIN-koodi vai ei.

   • Korvattavan avaimen nimi — Tämä kenttä ilmaisee avaimen, joka on korvattu tällä avaimella.

   • Korvaava avain — Tämä kenttä ilmaisee, korvaako tämä avain jonkin toisen avaimen vai ei.

   • Avaimen tyyppiAvaimen tyyppi viittaa avaimen tyyppiin.

  • Lukot joista pääseeLukot joista pääsee -välilehti sisältää tietoja lukoista, joihin avaimella on pääsy. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Lukkojen selaaminen.

  • KulkualueetKulkualueet-välilehti sisältää tietoa kulkualueista, joita avaimella on. Sarakkeet ovat:

   • Kulkualue — Tämä sarake sisältää kulkualueen nimen.

   • Kuvaus — Tämä sarake sisältää kulkualueen kuvauksen.

   • Tila — Liikennevalokuvake tässä sarakkeessa ilmaisee, onko käyttöoikeus estolistalla vai ei. Värikoodit ovat:

    • Vihreä — Kulkualue ei ole estolistalla.
    • Punainen — Kulkualue on estolistalla.
   • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon kulkualue kuuluu.

   • Vyöhyke — Tämä sarake ilmaisee vyöhykkeen, johon kulkualue kuuluu.

   • Oletuskulkualue — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko kulkualue oletuskulkualue vai ei.

   • Tyyppi — Tämä sarake ilmaisee kulkualueen tyypin.

  • Avaimen haltijaAvaimen haltija -välilehti sisältää tietoja avaimeen liitetystä henkilöstä. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Henkilöiden selaaminen.

  • AikarajoitusAikarajoitus -välilehti sisältää tietoja avaimen aikavyöhykkeestä ja aikarajoituksista. Aikarajoitukset on kuvattu kappaleessa S5-avainten lisääminen.

  • VyöhykkeetVyöhykkeet-välilehti sisältää luettelon vyöhykkeistä, joihin avain kuuluu.

  • HistoriaHistoria-välilehti sisältää tiedot avaimen historiasta. Napsauta historiarivin vieressä olevaa plusmerkkiä, niin näet tarkempia historiatietoja. Näet:

   • Avaimen ohjelmointihistorian
   • Historian avaimen luovutusmuutoksista
   • Jos tämä avain korvaa toisen avaimen, korvatun avaimen nimi

   Katso myös Avainten selaaminen

  • DokumentitDokumentit-välilehdellä on avaimen luovutus- ja/tai palautusasiakirjat, jos ne on allekirjoitettu digitaalisesti.

  • PuhelinavainPuhelinavain-välilehti sisältää tietoja valittuun avaimeen liitetystä puhelimesta. Tämä välilehti näkyy vain puhelinavaimille.

   Tietoja ovat:

   • Puhelinnumero — Tähän avaimeen liitetty puhelinnumero.

    Vihreä valintamerkki osoittaa, että tätä puhelinnumeroa käytettiin viimeksi, kun rekisteröintiviesti lähetettiin puhelimeen.

   • Sähköposti — Tähän puhelinavaimeen liitetty sähköpostiosoite.

   • UUID — Mobiililaitteen yksilöllinen tunniste.

   • Tila — Puhelinavaimen tila.

   • Viimeisin palvelinkäynti — Puhelinavaimen viimeisimmän palvelinkäynnin päivämäärä ja kellonaika.

   • Sijainnin ilmoittaminen lokissa — Onko sijainti ilmoitettu lokissa.

   • Lähetä puhelimeen hakupyyntö — Paina tätä painiketta, jos haluat lähettää lokin noutopyynnön puhelimeen.

  • Avaimen kuljettama estolistaAvaimen kuljettama estolista -välilehti sisältää tietoja avaimen estolistan versiosta. Katso myös Estolista.

  • Avaimen kulkulokiAvaimen kulkuloki -välilehti sisältää avaimen kulkulokin.

 3. Poistu valitsemalla Sulje.