S5-cilinders toevoegen

In deze sectie wordt beschreven hoe u S5-cilinders toevoegt aan het iLOQ-sluitsysteem.

Opmerking:

U hebt niet de daadwerkelijke fysieke cilinders nodig wanneer u sleutels toevoegt aan het iLOQ-sluitsysteem. U kunt de cilinders definiëren en deze in een latere fase koppelen aan de fysieke cilinders.

Opmerking:

Als u een slot in de fabrieksstatus koppelt, ziet iLOQ Manager of er een firmware-update beschikbaar is op de server. Als dit het geval is, haalt iLOQ Manager automatisch de firmware op en werkt het deze bij op de cilinder.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht cilinders.

 2. Selecteer Cilinder toevoegen.
  De wizard Cilinder toevoegen wordt geopend.
 3. Selecteer Cilinder toevoegen.
 4. Definieer de cilinderinstellingen als volgt:
  • Locatie - Locatie verwijst naar de locatie van de cilinder op de plattegrond. Als u verschillende cilinders tegelijkertijd toevoegt, stelt u de eerste locatie zodanig in dat deze eindigt met een nummer, zoals A1. Op deze manier voegt het systeem als volgt opeenvolgende locatienummers toe:

   • A1
   • A2
   • A3
   • ...
  • NaderingsrichtingNaderingsrichting verwijst naar de richting vanwaaruit de cilinder wordt geopend, als de deur is uitgerust met een dubbelzijdige cilinder.

  • VergrendelingsdoelVergrendelingsdoel biedt een gedetailleerdere beschrijving van de kamer of gebouwen waartoe de cilinder toegang verschaft.

   Als u verschillende cilinders tegelijkertijd toevoegt, stelt u het eerste vergrendelingsdoel zodanig in dat dit eindigt met een nummer, zoals Appartement A1. Op deze manier voegt het systeem als volgt opeenvolgende vergrendelingsdoelen toe:

   • Appartement A1
   • Appartement A2
   • Appartement A3
   • ...
  • CilinderCilinder verwijst naar het cilindertype. Selecteer het type in de keuzelijst, of voer het type handmatig in.

  • Zone - Selecteer de zone voor de cilinder.

  • Cilindertype — Selecteer S5 of S5 DIN.

   De S5-cilinder kan de volgende zijn:

   • C5S ovale slotcilinder of hevelcilinder,
   • H5S hangsloten of
   • F5S sleutelbuiscilinders

   die kunnen worden geopend met een elektromagnetische K5S-sleutel.

  • Klok geïnstalleerd — Selecteer Klok geïnstalleerd als de cilinder een klokcircuit bevat. Als de geselecteerde Cilinder een klok bevat, wordt Klok geïnstalleerd automatisch geselecteerd.

   Opmerking:

   Sluit de RTC-eenheid samen met de initiële programmering altijd aan op de aansluitkabel op het slot. Koppel de RTC-eenheid daarna niet los van de aansluitkabel.

   Als u de de RTC-eenheid hebt losgekoppeld van de aansluitkabel, moet u de RTC-eenheid opnieuw opstarten. Dit doet u door een programmeringssleutel, die is aangesloten op de programmeringskabel, te plaatsen in het sleutelgat van de slotcilinder. Voer deze procedure altijd uit nadat de RTC-eenheid is losgekoppeld.

  • Cilinder verzamelt audittrails — Selecteer of de cilinder audittrails verzamelt of niet.

  • API-toegangsrechten toestaan — Schakel API-toegangsrechten toestaan in om API-toegangsrechten (Application Programming Interface) toe te staan voor de cilinder. Indien ingeschakeld leest het slot, naast de standaard toegangsrechten, ook de API-toegangsrechten die aan de sleutel zijn toegekend. Zie Toegangsrechten.

 5. Klik op Next (Volgende).
 6. Voer de benodigde extra informatie in.

  De velden zijn:

  • DeurtypeDeurtype verwijst naar het type deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • SleutelgatplaatjeSleutelgatplaatje verwijst naar het afdekplaatje rond het sleutelgat in de deur.
  • CilindermodelCilindermodel verwijst naar het model cilinderbehuizing.
  • CilindertoevoegingCilindertoevoeging verwijst naar de toevoeging die wordt toegevoegd aan de nieuwe cilinder.
  • Deurdikte (mm)Deurdikte verwijst naar de dikte van de deur waarin de cilinder wordt bevestigd.
  • Diepte van cilinderframe (mm)Diepte van cilinderbehuizing (mm) geeft de diepte van de cilinderbehuizing aan.
  • OpeningsrichtingOpeningsrichting geeft de deuropeningsrichting aan.
  • Label - Het cilinderlabel.
  • Notitie — Vrije-tekstveld voor notities over de cilinder.
  • Overige apparatuurOverige apparatuur verwijst naar overige apparatuur die betrekking heeft op de cilinder of de deur.
  • Voorwaardelijke toegang — Dit selectievakje geeft aan of de cilinder is verbonden met een apparaat dat voorwaardelijke toegang controleert.
  • Beschrijving van de voorwaardelijke toegang — Een beschrijving van de voorwaardelijke toegang. U kunt bijvoorbeeld het apparaat beschrijven dat de voorwaardelijke toegang controleert.
 7. Klik op Next (Volgende).
 8. Optioneel: Selecteer het perceel voor de cilinder.
 9. Klik op Next (Volgende).
 10. Selecteer de toegangsrechten voor de cilinder.

  De standaard toegangsrechten worden automatisch toegevoegd voor de cilinder.

  1. Selecteer de gewenste toegangsrechten in de lijst aan de linkerkant.
  2. U kunt als volgt de selectie van toegangsrechten beheren met de pijlknoppen:
   • — Klik op de knop Pijlen rechts om alle items naar de lijst te verplaatsen.
   • — Klik op de knop Pijl rechts om het geselecteerde item of de geselecteerde items naar de lijst te verplaatsen.
   • — Klik op de knop Pijl links om het geselecteerde item of de geselecteerde items uit de lijst te verwijderen.
   • — Klik op de knop Pijlen links om alle items uit de lijst te verwijderen.
 11. Klik op Next (Volgende).
 12. Optioneel: Selecteer de tijdsprofielen:
  • Niet tijdgebonden — Als u deze optie selecteert, negeert de cilinder alle tijdsprofielen op sleutels. Met andere woorden: de sleutels werken altijd, zelfs als ze een tijdsprofiel hebben.

  • Alle tijdsprofielen op een sleutel toepassen — Als u deze optie selecteert, past de cilinder alle tijdsprofielen op sleutels toe.

  • Geselecteerde tijdsprofielen toepassen — Als u deze optie selecteert, past de cilinder alleen de geselecteerde tijdsprofielen op sleutels toe. Als de geselecteerde tijdsprofielen niet overeenkomen met de tijdsprofielen van de sleutel, werkt de sleutel altijd.

   U kunt als volgt de selectie van tijdsprofielen beheren met de pijlknoppen:

   • — Klik op de knop Pijlen rechts om alle items naar de lijst te verplaatsen.
   • — Klik op de knop Pijl rechts om het geselecteerde item of de geselecteerde items naar de lijst te verplaatsen.
   • — Klik op de knop Pijl links om het geselecteerde item of de geselecteerde items uit de lijst te verwijderen.
   • — Klik op de knop Pijlen links om alle items uit de lijst te verwijderen.

   U kunt de inhoud van een vast tijdsprofiel bekijken in het gebied aan de rechterkant door het profiel met uw muis te selecteren. De bewerkbare inhoud van het tijdsprofiel wordt niet weergegeven omdat deze mogelijk specifiek voor de sleutel is gewijzigd.

  Ongeacht uw selectie past de cilinder altijd de start- en einddatum en de start- en eindtijd voor de geldigheid van sleutels toe.

 13. Klik op Next (Volgende).
 14. Selecteer of u een individueel toegangsrecht wilt aanmaken of niet.

  Voor meer informatie raadpleegt u Toegangsrechten.

 15. Klik op Next (Volgende).
 16. Selecteer het aantal aan te maken cilinders.
 17. Klik op Next (Volgende).
 18. Selecteer hoe u verder wilt gaan.

  De opties zijn:

  • Laat cilinders in planningsstatus — Selecteer Laat cilinders in planningsstatus als u de cilinder in de planningsstatus wilt laten staan, en verder wilt gaan met het plannen van het sluitsysteem zonder, bijvoorbeeld, fysieke cilinders te programmeren.

  • Cilinders autoriseren — Selecteer Cilinders autoriseren als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, maar u de cilinder later wilt programmeren.

   Voor meer informatie raadpleegt u Cilinders autoriseren.

  • Cilinders autoriseren en programmeren — Selecteer Cilinders autoriseren en programmeren:
   • Als u weet dat de cilinderdefinities definitief zijn, en u de cilinder onmiddellijk wilt programmeren.
   • Voor cilinders die nog niet zijn geïnstalleerd in de gebouwen.

   Voor meer informatie raadpleegt u Programmering van cilinders.

  • Autoriseren en overdragen naar programmeersleutel — Selecteer Autoriseren en overdragen naar programmeersleutel als u een gemonteerde cilinder implementeert en deze wilt programmeren door de programmeersleutel los te koppelen van de computer en naar de te implementeren cilinder te brengen. U kunt dit voor slechts één cilinder tegelijk doen.

 19. Klik op Next (Volgende).
 20. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 21. Volg de wizard om de procedure te beëindigen.