Miljonte iLOQ -nyckeln levererad till gränsstaden Haparanda

iLOQ avslutade året 2016 med stil, förutom nytt rekord i försäljningen, levererades den miljonte nyckeln torsdagen den 15. december.

iLOQ hade åter igen ett fantastiskt år med internationell tillväxt, omsättningen var över 33,7 M€ och tillväxten jämfört med året 2015 46%. Företaget växte även med fler personer både inom försäljningen och den övriga organisationen.

Mängden levererade nycklar stannade vid 1 027 721 st. vid årets slut, men företagets genom tiderna miljonte nyckel levererades i mitten av december, nyckeln levererades till en iLOQ Partner i Sverige, BBGruppen i Luleå, som i sin tur levererade nyckeln vidare till slutkunden, Haparandabostäder.

”Vi är alla stolta över denna prestation. Den visar att digitaliseringen inom lås fortsätter och accelererar allt eftersom kunskapen om de oslagbara fördelarna om batterifria digitala lås ökar”, säger Tomi Karjalainen, Chief Sales and Marketing Officer på iLOQ Oy. För att hedra den miljonte nyckeln, tillverkades och inramades förgyllda iLOQ nycklar. Två av dessa nycklar överlämnades till iLOQ Partnern och slutkunden den 17. januari i Haparanda. Närvarande var representanter för BBGruppen i Luleå Henrik Burman, Kalle Kyösti för Haparandabostäder, och Country Manager iLOQ Scandinavia Mårten Persson med iLOQ Sales Manager för norra Sverige, Anders Dahlgren.

iLOQ har tillsammans med BBGruppen i Luleå varit i kontakt med Haparandabostäder i över ett år och projektet har slutligen kommit till leveransskedet. Leveransen är till ett bostadshus med 70 lägenheter. I projektet ingår låssystem både för inner och ytterdörrar till lägenheterna via yttre loftgångskorridorer.

”En av de högt uppskattade fördelarna med iLOQ är att vi enkelt kan ändra behörigheter eller spärra nycklar, antingen själva, eller med hjälp av BBGruppen i Luleå”, säger Kalle Kyösti, inköpare på Haparanda kommun.

”Det har varit ett helt fantastiskt år för iLOQ Scandinavia och det känns fantastiskt att få fira denna milstolpe i iLOQ’s historia ihop med Haparanda Kommun och vår partner BBGruppen i Luleå”, sammanfattar Mårten Persson.

Read also the latest posts from Nyheter