Hedemorabostäder

Från säkerhetsrisk till säkert på 8 timmar!

Reference

Case Hedemorabostäder: Från säkerhetsrisk till säkert på 8 timmar!

Hedemorabostäder tog det snabba beslutet att installera ett iLOQ-system, baserat på tidigare goda erfarenheter och det faktum att de visste att det skulle vara den snabbaste lösningen på deras problem.

Hedemora är en kommun baserad i Dalarnas län i centrala Sverige. Kommunen äger den stora bostadsföreningen, AB Hedemorabostäder, som tillhandahåller ett brett utbud av bostäder i hela regionen.

Under flera år har Göthes Säkerhet AB, ett lokalt företag som säljer och installerar säkerhetslösningar, levererat iLOQ S10 digitala låssystem till Hedemoras olika bostadsfastigheter. Nyligen förlorades dock huvudnyckeln till en fastighet som fortfarande hade ett mekaniskt låssystem. I ett mekaniskt låssystem kan detta vara en stor säkerhetsrisk och en extremt dyr och tidskrävande situation att övervinna. Det betyder vanligtvis att byta ut eller lägga om låscylindrar och byta nycklar som fortfarande används.

Klockan 09.30 informerade kunden Göthes om problemet. Hedemorabostäder tog det snabba beslutet att installera ett iLOQ-system, baserat på tidigare goda erfarenheter och det faktum att de visste att det skulle vara den snabbaste lösningen på deras problem.

Göthes informerade kunden om att de kunde leverera ett iLOQ S10-system med kort varsel.

Hedemorabostäder började skapa en inventering för dörrarna i anläggningen.

Klockan 11.00 kontaktade Hedemorabostäder Göthes med en fullständig lista över dörrar och tillgångsrättigheter.

Klockan 11.15 började Lars Brandt på Göthes Säkerhet projektera låssystemet med iLOQ Manager-programvaran från sitt hemmakontor.

Klockan 12.15 kontaktade Lars Brandt Göthes säkerhetskontor i Falun för att programmera cylindrar och nycklar som naturligtvis fanns i lager.

Kl. 13.30 överlämnades de programmerade cylindrarna och nycklarna till installatörerna som omedelbart åkte till fastigheten Hedemora, 45 km bort, för att genomföra installationen.

Klockan 17.30 rapporterade installatörerna att arbetet hade slutförts och att de var hemma i Falun.

”Jag var mycket lättad över att vårt problem kunde lösas före helgen och jag är tacksam för det fantastiska teamarbetet med Göthes. En av anledningarna till att vi kunde ändra systemet så snabbt var naturligtvis att Göthes hade ett stort antal cylindrar på lager. Beslutet att byta till iLOQ förhindrar också att denna typ av problem händer igen, vilket gjorde beslutet ännu enklare att fatta.

“För mig var det personligen en bra upplevelse. Tack vare den användarvänliga administrationsprogramvaran är möjligheten öppen för mig, som en ganska ny användare, att överblicka och administrera låssystemet,” förklarar Stina Thörnqvist, administratör på Hedemorabostäder.

“Kombinationen av att Hedemorabostäder är en välstrukturerad organisation, att iLOQ S10-systemet är en mycket flexibel lösning och att vi har skickliga och drivna tekniker. Detta gör det möjligt för oss att byta låssystemet på den här korta tiden,” säger Lars Brandt Försäljnings- / projektledare på Göthes Säkerhet.

Att lösa säkerhetsproblemen med förlorade eller kopierade nycklar är bara en av de många fördelarna med att välja iLOQs låssystem. De batteri- och kabelfria lösningarna minskar låsunderhållet och eliminerar batteriavfall. Och med åtkomsträttigheter som snabbt och enkelt kan uppdateras när invånarna ändras, förenklas administrationen och livscykelkostnaderna minimeras.

Check out these stories next