Tilknytning af nøgler til personer

Dette kapitel forklarer, hvordan du tilknytter, frigør og overdrager nøgler på iLOQ 5 Series Manager.

Overdragelse af nøgler består af to faser:

  • Tilknytning af nøgler. Når en nøgle knyttes til en person, er planen at overdage den til personen. I nøgletabellen har nøglen ingen dato i kolonnen Dato for overdragelse. På dette stadium kan du ændre personens tilknytning eller frigøre nøglen uden at returnere nøglen.

  • Overdragelse af nøgler. Når en nøgle overdrages til en person, overdages den fysisk til personen. I nøgletabellen har nøglen en dato i kolonnen Dato for overdragelse. På dette stadium kan du ikke ændre personens tilknytning eller frigøre nøglen uden at returnere nøglen.

Du kan imidlertid ændre personens tilknytning uden at returnere nøglen, hvis indstillingen Overdraget nøgle kan knyttes til en anden person, uden at nøglen skal returneres er aktiveret. Se afsnit Redigering af cylindersystemoplysninger.