Hentning af loghændelser fra nøgler

Dette afsnit beskriver, hvordan du henter loghændelser fra nøgler.