Nøglens hovedzone

Hver nøgle i systemet har en nøglespecifik hovedzone. Nøglen indeholder bloklisten for nøglens valgte hovedzone. Derfor kan nøglen fordele bloklisten for offlinelåse inden for den zone, der er defineret som nøglens hovedzone.

Hvis du vil udskifte nøglens hovedzone, skal du først returnere og tømme nøglen.