Hentning af nøglens softwareversion

Dette afsnit beskriver, hvordan man henter softwareversionen til iLOQ Manager.

Når du tager en ny nøgle i brug, findes informationen om dens softwareversion i iLOQ Manager. Men hvis nøglesoftwaren opdateres efter dette i feltet, får iLOQ Manager ikke automatisk denne information. Med denne procedure kan du hente den nyeste softwareversion til iLOQ Manager.

Fortsæt som følger.

  1. Hent hændelsesloggen for låsen.
  2. Nøglens softwareversion er blevet hentet til iLOQ Manager.

    Se Gennemsyn af nøgler. Softwareversionen kan findes i kolonnen SW-version.