Håndtering af nøgle-PIN-koder

Dette afsnit beskriver, hvordan du håndterer nøgle-PIN-koder på iLOQ 5 Series Manager.

Håndtering af nøgle-PIN-koder består af to hovedopgaver:

 • Redigering og visning af nøgle-PIN-koder, som beskrives nedenfor.

 • Overdragelse af nøgle-PIN-koder til nøgleindehavere. Du kan inkludere nøgle-PIN-koden i nøgleoverdragelsesrapporten ved at føje feltet Nøgle-PIN-kode til rapporten.

  Hvis du ønsker flere oplysninger, henvises der til Redigering af låsesystemets rapporttekster.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

 2. Vælg den ønskede nøgle.
 3. Højreklik for at vælge Rediger PIN-kode.

  Guiden Redigering af nøgle-PIN-kode åbnes.

 4. Vælg Rediger PIN-kode.
 5. Nøglevalgsvinduet åbnes.
 6. Klik på Næste.
 7. Vinduet Redigering af nøgle-PIN-kode åbnes.

  Vælg Krav om nøgle-PIN-kode med radioknapperne. Valgmulighederne er:

  • Ingen adgang, når PIN-kode er påkrævet — Nøglen har ikke adgang under cylinderens PIN-kodetider.
  • Adgang uden PIN-kode — Nøglen har adgang uden PIN-kode under cylinderens PIN-kodetider.
  • Adgang med PIN-kode — Nøglen har adgang med PIN-kode under cylinderens PIN-kodetider. Hvis du vælger denne mulighed, skal du også vælge indstillingen Genererer ny PIN-kode. Valgmulighederne er:
   • Behold nuværende PIN-kode for nøglen — Alle nøgler har en automatisk genereret PIN-kode. Vælg denne mulighed, hvis du ikke ønsker at ændre PIN-koden.
   • Generer ny PIN-kode for nøglen — Vælg denne mulighed, hvis du ønsker at ændre PIN-koden og lade iLOQ 5 Series Manager generere en ny PIN-kode.
   • Indtast ny PIN-kode for nøglen — Vælg denne mulighed, hvis du ønsker manuelt at ændre PIN-koden eller vise den aktuelle PIN-kode. Hvis du vælger denne mulighed, vises to nye felter:
    • Aktuel kode — Dette felt indeholder den aktuelle PIN-kode.
    • Ny kode — Indtast den nye PIN-kode for nøglen.
 8. Klik på Næste.
 9. Der vises et oversigtsvindue.
 10. Klik på Klar.
 11. Klik på Luk.