Nøglens udløbsinterval for S50-nøglefobs og telefonnøgler

Administratoren kan definere et udløbsinterval for nøglefobs og telefonnøgler. Når nøgleudløbsintervallet er udløbet, ugyldiggøres nøglen. Herefter skal nøglens adgangsrettigheder opdateres fra serveren. Denne funktion sikrer, at der ikke er nøgler med forældede brugeroplysninger i omløb. Dette er en sikkerhedsfunktion.

For eksempel når administratoren ændrer adgangsrettighederne til nøglefoben, eller fjerner dem, sørger nøglens udløbsinterval for, at offline nøglefobs ikke kan anvendes til offlinelåse længere end, hvad udløbsintervallet tillader. Et defineret udløbsinterval for nøglen kræver, at nøglefobens adgangsrettigheder opdateres regelmæssigt via serveren. Dette gælder også for telefonnøgler, som kan bruges offline, for eksempel, i flytilstand.

Udløbsintervallet begynder at løbe på følgende måde:

  • Når telefonen med telefonnøglen mister netværksforbindelsen.

  • Eftersom nøglefobs er offline enheder, begynder udløbsintervallet at løbe efter hver programmering. Brugeren kan nulstille denne timer ved at oprette en netværksforbindelse via FobApp-applikationen eller via programmeringsenheden.

Du kan definere et standard offline udløbsinterval for nøglefobs og telefonnøgler hver for sig. Systemets standard udløbsinterval for nøgler, hvis de er i brug, vil blive foreslået, når du opretter en ny nøgle. Du kan imidlertid tilsidesætte standardindstillingerne for udløb ved at definere en nøglespecifik udløbstid.