S5-sleutels en S50 Key Fobs programmeren

Deze sectie beschrijft hoe u S5-sleutels en Key Fobs programmeert in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht sleutels.

 2. Selecteer de sleutel(s) die u wilt programmeren.

  De geselecteerde sleutel moet zich in de status Geautoriseerd bevinden. Als de sleutel zich in de status In planning bevindt, moet u de sleutel eerst autoriseren. Zie S5-sleutels en S50 Key Fobs autoriseren.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde sleutels en selecteer Sleutel programmeren.
  De wizard Programmering van sleutels wordt geopend.
 4. Selecteer Sleutels programmeren.
 5. Er wordt een lijst met te programmeren sleutels weergegeven.
 6. Klik op Next (Volgende).
 7. Selecteer Sleutel programmeren.
 8. Klik op Next (Volgende).
 9. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 10. Klik op Ready (Gereed).
 11. Er wordt een statusscherm weergegeven, met de eerstvolgende sleutel in de programmeerwachtrij.
  Figuur 1. Programmeerstatusscherm
  Programmeerstatusscherm
 12. Plaats de gevraagde sleutel tegen de programmeeradapter of programmeersleutel.
 13. Er wordt een statusscherm weergegeven, met de eerstvolgende sleutel in de programmeerwachtrij.
  Figuur 2. Programmeerstatusscherm
  Programmeerstatusscherm
 14. Volg deze procedure om de geselecteerde sleutels te programmeren.
 15. Er wordt een overzichtsvenster weergegeven.
 16. Klik op Close (Sluiten).
 17. De programmeerde sleutels worden weergegeven in de sleutelroosterweergave in de status Geprogrammeerd.