Ännu bättre support för iLOQs partner och kunder

I syfte att kunna erbjuda en mer effektiv tjänst för både partner och slutkunder så lanserar iLOQ en ny supportportal.

Plattformen som kommer ut 19.2.2021 kommer att finnas tillgänglig för alla iLOQs partner och kunder på support.iLOQ.com. Innehållet, som finns tillgängligt dygnet runt, består av; självhjälpsartiklar, manualer, självstudier samt nedladdning av programvara.

iLOQ Support Portal erbjuder innehåll på följande åtta språk: svenska, engelska, danska, finska, franska, holländska, norska, spanska och tyska. Målsättningen är, nu som alltid, att kunna tillhandahålla den mest effektiva och heltäckande tjänsten för alla möjliga iLOQ-relaterade behov.

Mer information finns på support.iLOQ.com.