Fråga: Är NFC-tekniken säker?

NFC är bara en plattform som etablerar kommunikationen mellan två enheter. NFC kräver ytterligare metoder för att vara säkert. iLOQ S50 ger säkerhet enligt senaste standard, eftersom det använder funktionen PKI (Public Key Infrastructure), ömsesidig verifiering och stark AES-256-kryptering (den högsta avancerade krypteringsstandarden). Vår säkerhetsnivå är ungefär lika hög som för online-betalningar.