Fråga: Behöver jag en ny nyckel för tillfälliga behörigheter?

En iLOQ-nyckel kan programmeras med tillfälliga specifika behörigheter, så att externa serviceföretag slipper stora nyckelknippor och inte erhåller allmänt tillträde med en huvudnyckel. Du kan även ställa in behörigheter för vissa tider på dygnet.