Fråga: Jag har hittat en iLOQ-nyckel. Kan jag ta reda på vem den tillhör?

Nyckeln kan endast identifieras i rätt låssystem, inte på grund av hur den markerats. Den har antagligen redan programmerats bort ur låssystemet. Du kan lämna in nyckeln hos polisen, och om ägaren hämtar den kan den programmeras på nytt.