Fråga: Jag har tappat min nyckel, vad gör jag nu?

Informera nyckeladministratören omedelbart. Nyckelns rättigheter till låset raderas, och sedan kan nyckeln inte användas för att öppna låset.