Fråga: Vilka är iLOQ:s huvudmarknader?

För närvarande distribuerar vi våra produkter i Europa.