iLOQ 5-serien – nyckeln till smartare fastigheter

För nästan tjugo år sedan tog iLOQ – den finska innovatören inom låsbranschen – ett stort steg framåt. iLOQ var det första företaget som valde bort mekaniska låslösningar och i stället började utveckla självladdande digitala lås och mobila passersystem. I dag har företaget levererat över två miljoner nycklar och över en miljon låscylindrar. Lanseringen av iLOQ 5-serien gör det nu möjligt att öka säkerheten, minimera administrationen och sänka livscykelkostnaderna ytterligare.

En mycket intelligent programvarulösning för flera låssystem

De nya möjligheter som digitaliseringen och IoT (Internet of things) erbjuder gör det nu möjligt att hantera flera låssystem – digitala system, mobila system eller till och med hybridlösningar. De gör det även enkelt och säkert att skapa, ändra eller återkalla behörigheter på distans via en lättanvänd programvaruplattform.

Obegränsade möjligheter

Den anpassningsbara och flexibla iLOQ 5-serien ger kunderna möjlighet att använda en egen ”nyckel” som kan väljas bland en mängd olika enheter. Det kan vara en digital nyckel, en mobiltelefonnyckel (iOS- eller Android-enheter), en nyckelFOB, en RFID-tag eller en gruppkod.

Smartare och enklare administration

En unik fördel med iLOQ 5-serien är att den uppdaterar behörigheterna kontinuerligt med hjälp av kommunikation mellan enheter. Den avancerade funktionen gör att en stor mängd data (till exempel behörigheter, senaste tid, tidsbegränsningar, listor med spärrade nycklar och händelseloggar kan uppdateras på distans och snabbt delas mellan läsare, nycklar och lås i en byggnad innan dörren låses upp. Det minskar behovet av att manuellt importera och exportera data till lås och nycklar på plats. Det minimerar dessutom utgifterna för kabeldragning och minskar kostnaderna under hela livscykeln.

iLOQ:s användning av NFC-tekniken gör att en smartphone kan användas som både nyckel och strömkälla. Vid användning tillsammans med iLOQ 5-serien kan den snart även användas som en kommunikationskanal för att uppdatera behörigheterna för en digital nyckel med hjälp av den unika programvaran för iLOQ 5-serien (tillgänglig från tredje kvartalet 2020).

Toppmodern säkerhet

När alla enheter är anslutna och kommunicerar med varandra maximeras säkerheten samtidigt som administrationskostnaderna minimeras. Förlorade, stulna eller ej återlämnade nycklar kan enkelt tas bort från systemet. Funktionen säkerställer att nycklar som upphört att gälla inte kan användas.

Effektiv drift

Det API-gränssnitt som är standard i iLOQ 5-serien möjliggör integrering med moderna informationsdelnings- och bokningssystem samt kunddatabaser. Det gör det enkelt att till exempel uppdatera bokningar av offentliga lokaler via mobilappar eller lokala pekskärmar och sedan skicka informationen till iLOQ-nycklarna.

Batterifri lösning

iLOQ 5-serien är – precis som iLOQ:s övriga digitala och mobila låssystem – en batteri- och kabelfri lösning. Ju fler nycklar och lås du använder i dina fastigheter, desto mer kan du sänka kostnaderna. I stora system ger den här lösningen möjlighet till stora besparingar under låssystemets livscykel. iLOQ:s självdrivna lösningar har dessutom en högre miljömässig hållbarhet. Bara under 2019 eliminerade dessa lösningar 28 ton batteriavfall och, jämfört med mekaniska låslösningar, 7 ton metallavfall.

iLOQ 5-serien är fullständigt skalbar och kan användas för anläggningar av alla storlekar. Den passar lika bra för enstaka byggnader som för tiotals lokaler eller fastigheter med tusentals låsta objekt utspridda över stora områden. Den utgör dessutom ett av de enklaste sätten att öka fastigheternas värde genom att maximera säkerheten samtidigt som den minimerar administrations- och livscykelkostnaderna. Den minskar samtidigt förbrukningen av olika resurser och påverkan på miljön.

– Vår helhetslösning uppfyller alla behov av passersystem på alla marknader i Europa och Asien. iLOQ 5-seriens nya funktioner ger fastighetsägare, fastighetsförvaltare och nyckelinnehavare flera fördelar, till exempel hög säkerhet och en oöverträffat enkel hantering av behörigheter i kombination med stora besparingar och konkurrenskraftiga kostnader under hela livscykeln, säger iLOQ:s vd Heikki Hiltunen.

Se en film 

Besök iLOQ:s webbplats 

Mer information:
E-post: puevfgre.jvoret@vybd.pbz
Tel: +46 (0)70 381 9199

iLOQ i korthet

iLOQ är ett snabbväxande finskt företag som leder den tekniska revolutionen i den digitala låsbranschen. iLOQ omvandlar mekaniska lås till digitala och mobilanpassade passersystem. iLOQ-systemen bygger på tekniker vi har utvecklat och patenterat, och som möjliggör elektroniska och mobilstyrda lås utan batterier eller kablar. iLOQ ersätter mekaniska och elektromekaniska låssystem med miljövänliga lösningar som löser problem med borttappade och kopierade nycklar, minskar behoven av låsunderhåll och minimerar kostnaderna under hela livscykeln. www.iloq.com