On/Off Strömbrytare A00.2

On/Off strömbrytare

Tillval för låscylinder, monteras infälld i dörrblad, ansluts till cylindern via Kabelenhet A00.7/7L. Nycklar med villkorsfunktion aktiveras/avvaktiveras beroende på om knappen är i läge On eller Off.