ON/OFF funktion – distans – villkorsstyrning A10.115

On/Off strömbrytare

Tillval för låscylinder, monteras mellan vred och dörrblad, ansluts till cylindern via Kabelenhet A00.7/7L (beställs separat). Nycklar med villkorsfunktion aktiveras/avvaktiveras beroende på om knappen är i läge On eller Off.