Inst.set skåplås för C5/10S.5/50, Ni/Sa A10.59

Installationsset för skåplås i t.ex. postlåda

För installation av iLOQ C10S.5/50 med cyl.ring, för tunn metalldörr, dörrtjocklek 1-4 mm.
Installationssetet innehåller nödvändiga monteringsdetaljer. Regel och slutbleck ingår inte.