Manager S10S

Programvara

Mjukvara för decentraliserad programmering, administrering och underhåll av iLOQ låscylindrar och nycklar 24/7.

Första installationen: Kräver Windows 7, 8 eller nyare, Internet Explorer 8 eller nyare och lokala administratörsrättighet. .NET Framework 4.6.2 installerad.

Installation av nästa användare, på samma PC. Välj följande användare av programmet. Behöver inte ha administratörsrättigheter. Varje Windows användare behöver sin egen installation av programmet.

Årlig iLOQ S10 licenskostnad.