Redigering af adgangsrettigheder til RFID-brugeroplysninger

Dette afsnit beskriver, hvordan du redigerer adgangsrettigheder til RFID-brugeroplysninger på iLOQ 5 Series Manager.

Bemærk:

Obligatoriske felter er mærket med en stjerne (*).

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

 2. Vælg de ønskede RFID-brugeroplysninger.
 3. Højreklik for at vælge Rediger adgangsrettigheder for nøglen.
  Guiden Rediger adgangsrettigheder for nøglen åbnes.
 4. Vælg Rediger adgangsrettigheder for nøglen.
 5. Vælg adgangsrettighederne til RFID brugeroplysningerne.
  Tip:

  Hvis du også ønsker at vise eventuelle låsespecifikke, individuelle adgangsrettigheder, der som standard ikke er synlige, skal du vælge <all> i rullemenuen i øverste venstre hjørne af skærmen.

  1. Du kan håndtere valget af adgangsrettigheder med pileknapperne som følger:
   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.
 6. Klik på Næste.
 7. Definer nøglegyldighed og tidsprofiler.

  Valgmulighederne er:

  • Startdato – Denne værdi definerer startdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen begynder at fungere.

  • Slutdato – Denne værdi definerer slutdatoen og klokkeslættet for gyldighed af nøglen, dvs. på hvilket tidspunkt nøglen holder op med at fungere.

  • Automatisk fornyelse af slutdato i brug — Se Aktivering af en automatisk slutdato for fornyelse af S5-nøgler og S50-nøglefobs.

  • Nøgleudløbsinterval — Du kan indstille et nøgleudløbsinterval for nøglen. Nøgleudløbsintervallet er en sikkerhedsfunktion, der kræver, at brugeren opdaterer nøgler fra serveren med jævne mellemrum for at sikre, at adgangsrettighederne altid er opdaterede.

   Hvis der er defineret et standardudløbsinterval i systemet, foreslås det for nøglen. Du kan definere et nøglespecifik udløbsinterval ved at redigere den foreslåede tid.

   Dette gælder kun for S50-nøglefobs og -telefonnøgler.

  • Tidsprofiler ikke i brug – Hvis du vælger denne radioknap, bruger nøglen ingen tidsprofiler.

  • Vælg tidsprofiler for nøglen – Hvis du vælger denne radioknap, bruger nøglen tidsprofiler.

   Vælg de ønskede tidsprofiler på listen til højre.

   Du kan håndtere valget af tidsprofiler med pileknapperne på følgende måde:

   • — Klik på knappen Højrepile for at flytte alle emner til listen.
   • — Klik på knappen Højrepil for at flytte det eller de valgte emne(r) til listen.
   • — Klik på knappen Venstrepil for at fjerne det eller de valgte emne(r) fra listen.
   • — Klik på knappen Venstrepile for at fjerne alle emner fra listen.

   Hvis du har valgt:

   • En fast tidsprofil, kan du få vist dens indhold i området til højre.

   • En redigerbar tidsprofil, kan du få vist og redigere dens indhold for denne bestemte nøgle i området til højre.

 8. Klik på Næste.
 9. Vælg, hvordan du vil fortsætte.
  • Efterlad nøglen i planlægningstilstand – Vælg Efterlad nøglen i planlægningstilstand, hvis du ønsker at efterlade nøglen i planlægningstilstand og programmere nøglen senere.

  • Bestil nøgle – Vælg Bestil nøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven, men udføre den senere, eller fjernprogrammere nøglen via en telefon.

  • Bestil og programmér nøglen – Vælg Bestil og programmér nøglen, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme.

  • Bestil, programmer og overdrag nøgle – Vælg Bestil, programmer og overdrag nøgle, hvis du ønsker at oprette programmeringsopgaven og udføre den med det samme for en nøgle, der er til rådighed, og overdrage den til en person.

 10. Klik på Næste.
 11. Der vises et oversigtsvindue.
 12. Følg guiden for at afslutte proceduren.