Fjernelse af S50 telefonnøgler

Dette afsnit beskriver, hvordan du fjerner en telefonnøgle på iLOQ 5 Series Manager.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse nøgler.

 2. Vælg den telefonnøgle, der skal fjernes fra Gennemse nøgler-listen.
 3. Højreklik på nøglen, og vælg Returner og tøm nøgle.
  Guiden Returnering af nøgler åbnes.
 4. Vælg Returner nøgler.
 5. Klik på Næste.
 6. Vælg, hvordan nøgleoplysningerne skal håndteres.

  Vælg en, begge eller ingen af følgende valgmuligheder:

  • Bevar returnerede nøgler i systemet — Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at beholde nøgledefinitionen i systemet.

   Nøglen vil forblive I planlægningstilstand.

  • Bevar nøgletilknytninger til personer — Vælg dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at bevare nøgletilknytninger til personer.

 7. Klik på Næste.
 8. Der vises et oversigtsvindue.
 9. Klik på Klar.
 10. Der vises et oversigtsvindue.
 11. Vælg, om du vil udskrive et returneringsdokument for nøglen.

  Valgmulighederne er:

  • Udskriv ikke — Vælg denne radioknap for at skippe udskriften.
  • Udskriv returneringsdokument for hver nøgle — Vælg denne radioknap for at udskrive et returneringsdokument for hver returneret nøgle.
  • Udskriv returneringsdokument for nøgler pr. person — Vælg denne radioknap for at udskrive et returneringsdokument for nøgler pr. person.
 12. Klik på Luk.

  Telefonnøglens programmeringstilstand forbliver Sendt, indtil telefonen bekræfter, at nøglen er blevet fjernet. Overvåg telefonnøglens tilstand ved at vælge Opdater, indtil nøglen forsvinder og går i programmeringstilstanden I planlægningstilstand.

 13. Hvis du valgte muligheden med at udskrive et returneringsdokument, åbnes returneringsdokumentet i en ny fane.